Uw zorgverzekering in 2015

Uiterlijk 19 november ontvangt u van uw verzekeraar een nieuw aanbod voor uw zorgverzekering in 2015. De basispremie van de verschillende verzekeraars zijn inmiddels bekend. Hoeveel u moet gaan betalen, hangt ook af van uw aanvullende verzekeringen. Het kan lonend zijn om verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken, voordat u een beslissing neemt.

Daarnaast is een aantal zaken in het basispakket gewijzigd. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Wat verandert er in uw basispakket?
  • Uw eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro.
  • Een deel van de AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) valt per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Het basispakket wordt daardoor uitgebreid met vergoedingen voor mensen met een zintuiglijke beperking (doof of blind). Ook verpleging en verzorging thuis en langdurig verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg vallen voortaan in het basispakket.
  • Psychische hulp voor kinderen verdwijnt uit het basispakket. Per 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Zo wordt bijvoorbeeld diagnose en behandeling van dyslexie niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Orgaandonoren hebben recht op reiskostenvergoeding. De vergoeding wordt betaald door uw eigen zorgverzekeraar. Voorheen betaalde de verzekeraar van de ontvanger deze kosten.
  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. De test spoort chromosoomafwijkingen tijdens een zwangerschap op. U moet voor de test wel een medische indicatie hebben of een combinatietest waarvan de uitslag positief is.
  • Tijdelijke verpleeghuiszorg (revalidatie) na een operatie wordt ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend is, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd.
  • Als proef worden 5 nieuwe behandelingen en 2 geneesmiddelen toegelaten in het basispakket, zoals een specifieke vorm van chemotherapie en vaccinaties bij huidkanker.

Volgend jaar gaat voor veel mensen de zorgtoeslag omlaag. De komende weken kunt u de premie en de voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Dat loont in veel gevallen de moeite! Wilt u overstappen? Zeg dan uw huidige verzekering voor 1 januari op!

schade

Schade melden

U heeft schade? Heel vervelend. Bel snel T. 040 211 51 52, mail naar info@fac-eindhoven.nl of download hier het schadeformulier. Wij helpen u graag. >>

wijzigingen

Wijzigingen doorgeven

Wij blijven graag op de hoogte van wijzigingen bij u of uw gezinsleden. Zo kunnen we controleren of dat gevolgen heeft voor uw verzekeringen. >>

Informatie aanvragen?

Vul onderstaande gegevens in en wij helpen u graag verder